Hoppa till innehåll

Subventioner och finansiella incitament

Visste du att du kan få bidrag i ditt land för att byta till en värmepump? I många fall kan detta täcka upp till 40 % av kostnaden.

Inledning

Inledning

Vill du uppgradera ditt hems värme- och kylsystem? Då kan du vara berättigad till subventioner eller ekonomiska incitament. Här är en guide om hur du ansöker om dem, med fokus på länder inom EU. Vi tillhandahåller detaljerad information för följande länder:

Guide till hur man gör: Ansökan om subventioner

Ovan hittar du steg-för-steg-guider om hur du ansöker om bidrag för dina energieffektiva uppgraderingar i olika EU-länder

 1. Identifiera rätt program: Federalt, delstatligt eller lokalt.
 2. Kontrollera kriterier för stödberättigande: Se till att du är kvalificerad.
 3. Samla in nödvändiga dokument: Vad du behöver.
 4. Skicka in din ansökan: Hur och var du ansöker.
 5. Följ din ansökan: Håll koll på godkännandeprocessen.

Vanliga frågor

För snabba svar på vanliga frågor om värmepumpar och Klimatime, besök vår FAQ-sida.

Kontakta oss

Om du vill ha mer information är du välkommen att mejla oss på info@klimatime.com.

 • Tyskland

  Läs mer på

  Tyskland erbjuder olika subventioner för energieffektiva förbättringar av hemmet. Så här gör du för att ansöka om dem.

  KfW-bidrag

  Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) är en tysk statsägd utvecklingsbank som erbjuder olika finansiella incitament och subventioner för att främja energieffektivitet och användning av förnybara energikällor, inklusive värmepumpar. KfW har några olika program för finansiering av energieffektiva renoveringar, inklusive installation av värmepumpar. De erbjuder i allmänhet lån och bidrag med låg ränta, där det specifika beloppet för ekonomiskt stöd beror på hur energieffektivt hemmet är/kommer att bli.

  När du genomför en renovering för att förbättra ditt hems energieffektivitet, inkluderar det ekonomiskt stöd på upp till 67 500 euro där den maximala finansieringsgraden är 45%. För nybyggda byggnader erbjuder KfW 261-programmet möjligheten att säkra ett lån på upp till 150 000 euro, kompletterat med finansiering på upp till 7 500 euro. För att kvalificera sig för detta måste man uppnå Efficiency House Standard EH 40 med "Sustainable Building Quality Seal" (QNG).

  Krav för KfW-bidraget

  Sökande måste:

  • Vara husägare, hyresvärd eller hyresgäst som ansvarar för sina fastigheters uppvärmningskostnader
  • ha en årsinkomst som är lägre än €50 000
  • Kunna visa att de har vidtagit åtgärder för att säkerställa maximal energieffektivitet i fastigheten
  • Kunna visa att installationen av värmepumpen kommer att leda till långsiktiga energibesparingar

  Värmepumpen måste:

  • Ha en kapacitet på minst 2,5 kW
  • vara installerad i en bostadsfastighet i Tyskland
  • Användas för uppvärmning av fastigheten
  • vara en luft/vatten-värmepump eller en bergvärmepump

  Ansökan

  För att ansöka om subventionen behövde sökande vanligtvis följa en specifik ansökningsprocess som beskrivs av KfW. Denna process inkluderar inlämning av dokumentation relaterad till värmepumpsinstallationen och överensstämmelse med programkraven.

  Tysk federal finansiering för effektiva byggnader (BEG)

  Det federala kontoret för ekonomi och exportkontroll (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle eller BAFA) i Tyskland erbjuder subventionsprogram för att främja användningen av förnybar energi och energieffektiv teknik, inklusive värmepumpar. Dessa subventioner är avsedda att uppmuntra husägare och företag att investera i mer hållbara värme- och kyllösningar.

  När du installerar en värmepump är du garanterad direkt finansiering från BAFA, som uppgår till minst 25% av kostnaderna, dock högst 60.000 euro. BAFA erbjuder också en "värmeutbytesbonus" för dem som byter ut ineffektiva värmesystem som är beroende av fossila bränslen. Från och med augusti 2022 är stödnivån för värmepumpar 25 %, värmeväxlarbonusen 10 %, värmepumpsbonusen 5 % och den maximala stödnivån 40 %.

  Krav för värmepumpsbonus:

  • Värmepumpen använder mark eller avloppsvatten som värmekälla
  • Värmepumpen använder ett naturligt köldmedium

  Krav för värmeväxlingsbonusen:

  • Den ersätter fungerande olje-, kol- och nattlagringsvärmare
  • Den ersätter fungerande gasvärmare som togs i drift för minst 20 år sedan vid tidpunkten för ansökan
  • Efter utbytet får byggnaden inte längre värmas upp med fossila bränslen

  Ansökan

  Det finns en ansökningsprocess i 5 steg, alla steg finns listade på BAFA webbplats. Du måste fylla i ett ansökningsformulär, som inkluderar att skicka in dokumentation relaterad till värmepumpinstallationen, tekniska specifikationer och överensstämmelse med programkraven.

 • Nederländerna

  Läs mer på

  Nederländerna erbjuder olika subventioner för energieffektiva förbättringar av hemmet. Så här gör du för att ansöka om dem.

  Nederländernas företagsbyrå

  The Netherlands Enterprise Agency, ofta kallad "Rijksdienst voor Ondernemend Nederland" (RVO) på nederländska, är en statlig myndighet som ansvarar för att genomföra olika subventions- och incitamentsprogram i Nederländerna. Dessa program täcker ett brett spektrum av sektorer och initiativ, inklusive förnybar energi, hållbarhet, innovation, jordbruk och mer.

  Nederländerna erbjuder subventioner för retrofitinstallationer. Du kommer att få minst €500 bidrag för en värmepump, beroende på vilken typ av värmepump du väljer. För en hybridvärmepump kan du få €3 000, för en luftvärmepump €3 750 och för en bergvärmepump kan du få upp till €5 100.

  Villkor för att få bidraget

  Värmepumpen måste:

  • Vara en värmepump för rumsuppvärmning eller tappvattenuppvärmning.
  • Vara en ny produkt, inte en begagnad eller använd produkt.
  • Ha en maximal värmeeffekt på 400 kW. För kopplade installationer gäller en sammanlagd maximal värmeeffekt på 500 kW.
  • Installeras av ett bygginstallationsföretag.
  • Installeras i en bostad som är byggd före den 1 januari 2019. Eller så kan du visa att miljötillståndet för byggnaden söktes före den 1 juli 2018.

  Den sökande måste:

  • Skicka in bidragsansökan efter installationen av värmepumpen.
  • Ha en faktura och ett betalningsbevis för inköp och installation av din värmepump.
  • Ansöka om subventionen inom 24 månader efter installationen av värmepumpen.

  Här finns en lista över de värmepumpar som är berättigade till bidraget, om din värmepump inte finns med på listan kan du fortfarande ansöka om bidraget. Om värmepumpen inte finns med på listan ska du bifoga produktbeskrivning och teknisk dokumentation för värmepumpen i din bidragsansökan.

  Ansökan

  Du kan ansöka om detta bidrag på webbplatsen rvo.nl. De har en steg-för-steg-plan som förklarar hur man ansöker om deras subventioner.

 • Belgien

  Läs mer på

  Belgien erbjuder olika subventioner för energieffektiva förbättringar av hemmet. Så här gör du för att ansöka om dem.

  Bidrag i Belgien

  I Belgien erbjuds subventioner endast för eftermonterade installationer, och subventionsbeloppen uppvisar betydande variationer inom olika regioner i landet, liksom mellan olika värmepumpstekniker.

  Flandern: Min renoveringspremie för värmepumpar

  Subventionsprogrammet syftade till att främja användningen av energieffektiva värmepumpsystem för uppvärmning och kylning i bostadsfastigheter. Värmepumpar anses vara ett mer hållbart och miljövänligt alternativ till traditionella uppvärmningsmetoder.

  Subventionsbeloppet varierar beroende på typ av värmepump:

  Luft till luft - €300 - 480

  Luft till vatten - €3 000 - 4 800

  Markvärme - €4 000 - 6 400

  Hybrid - €2 000 - 3 200

  Sanitärt varmvatten - €300 - 540

  Vilket belopp du är berättigad till beror på byggnadens beskaffenhet och vem som ansöker om bidraget.

  Krav på värmepumpen

  Typer av värmepumpar som är berättigade till bidraget:

  • Geotermisk
  • Luft till luft
  • Luft till vatten
  • Hybrid luft till vatten

  Värmepumpen måste användas för rumsuppvärmning och eventuellt i kombination med produktion av sanitärt varmvatten och uppvärmning av simbassänger. Du kan använda värmepumpen för aktiv kylning om följande 3 villkor är uppfyllda:

  • Värmepumpen är den enda centralvärmen för hela byggnaden.
  • Det finns en solcellsanläggning i byggnaden.
  • Slutfakturan för värmepumpen är från den 1 juli 2022 eller senare

  Installationen måste göras av en godkänd installatör. Här är en lista över certifierade installatörer för värmepumpar och här är certifierade installatörer för grunda geotermiska system.

  Värmepumpen måste uppfylla minimikraven för säsongsenergieffektivitet. Säsongsenergieffektiviteten (Ns) beräknas som COP/2,5, där COP är prestandakoefficienten.

  Typ:
  - Värmepump med en kapacitet ≤ 12 kW
  - 12 kW < Kapacitet ≤ 70 kW
  - Kapacitet > 70 kW

  Geotermisk:
  - 150% ≤ Ns (för alla kapaciteter)

  Luft till luft:
  - 160% ≤ Ns (kapacitet ≤ 12 kW)
  - 137% ≤ Ns (12 kW < kapacitet ≤ 70 kW)
  - 137% ≤ Ns (kapacitet > 70 kW)

  Luft till vatten:
  - 123% ≤ Ns (för alla kapaciteter)

  Hybrid:
  - 110% ≤ Ns (för alla kapaciteter)

  Villkor för byggnaden

  Byggnader som är berättigade till subvention måste:

  • Vara ansluten till eldistributionsnätet före 2014
  • Belägen i den flamländska regionen
  • Vara en renovering av en befintlig byggnad, t.ex. ett hus eller en lägenhet

  Mer information och ytterligare villkor för bidragen finns här Vaanderen.

  Ansökan

  Du kan ansöka om bidraget digitalt via denna länk.

  Bryssel: Bonusar för RENOLUTION

  I Bryssel finns det olika initiativ och program som rör energieffektivitet, renovering av bostäder och hållbar livsstil. Dessa program ger ofta ekonomiska incitament, bidrag eller bonusar till husägare och fastighetsägare som genomför energieffektiva renoveringar eller förbättringar av sina hem. Dessa initiativ syftar till att främja hållbarhet, minska energiförbrukningen och minska utsläppen av växthusgaser. Sedan den 1 januari 2022 har renolutionsbonusarna blivit det nya regionala subventionsprogrammet som slår samman energibonusarna och bonusarna för bostadsrenovering och fasadutsmyckning i huvudstadsregionen Bryssel.

  Subventionsbeloppet varierar beroende på typ av värmepump. De bidrag som finns tillgängliga för installation av värmepumpar är:

  Luft till vatten - €4 250 - 4 750

  Markvärme - €4 250 - 4 750

  Sanitärt varmvatten - €400 - 1 600

  Krav

  Renoveringsbonusar är tillgängliga för alla typer av byggnader, inklusive enfamiljshus, flerfamiljshus, kontor, butiker, skolor och industrier. De är tillgängliga för olika sökandeprofiler, inklusive ägare, hyresvärdar, hyresgäster, fastighetsförvaltare och byggnadsadministratörer. Villkoren för installation av värmepumpar är att det måste göras av professionella installatörer och installeras i en byggnad som är äldre än 10 år.

  Ansökan

  Alla bidragsansökningar måste nu göras efter slutförandet av renoveringsarbetet, inom 12 månader från datumet för slutfakturan. Alla bidragsansökningar görs nu via IRISbox, den elektroniska plattformen för regionen Bryssel-Huvudstaden, hitta mer information här.

 • Frankrike

  Läs mer på

  Frankrike erbjuder olika subventioner för energieffektiva förbättringar av hemmet. Så här gör du för att få del av dem.

  Coup de Pouce Chauffage och MaPrimeRenov

  Detta bidrag syftar till att stimulera ekonomin, förbättra den övergripande energieffektiviteten i bostäder och uppmuntra privatpersoner att vidta energibesparande åtgärder. Det bidragsbelopp du får bestäms av din hushållsinkomst.

  Subventionsbelopp tillgängliga för värmepumpar:

  Luft till vatten - upp till €9 000

  Markvärme - upp till €15 000.

  Hybrid - upp till €9 000.

  Sanitetsvatten - upp till €1 200.

  Beloppet bestäms av hushållets inkomst, men det varierar också beroende på andra faktorer. Här är en simulator som hjälper dig att beräkna vilka bidrag du är berättigad till.

  Förutsättningar

  Den här simulator som finns på webbplatsen France Rénov hjälper dig att ta reda på vilka bidrag du kan få. Vilka bidrag du kan få beror på följande faktorer

  • Din senaste Avis d'impôts
  • Vilket år ditt hus byggdes
  • Storleken på ditt hus i kvadratmeter
  • Antalet skattedelar på din Avis
  • Det totala belopp som betalats för arbete som du har låtit utföra under de senaste 5 åren

  Ansökan

  Du ansöker om detta bidrag på France Rénovs webbplats.

 • Polen

  Läs mer på

  Polen erbjuder olika subventioner för energieffektiva förbättringar av hemmet. Så här gör du för att ansöka om dem.

  Czyste Powietrze

  Det finns 3 nivåer av programmet för stödmottagare. Nivå 1 är berättigad till grundläggande finansiering, nivå 2 är berättigad till ökad finansiering och nivå 3 är berättigad till den högsta nivån av finansiering. Vilken nivå du är berättigad till beror på din inkomst.

  Nivå 1

  Bidragsbeloppet varierar från 25 000 PLN till 60 000 PLN

  Nivå 2

  Bidragsbeloppet varierar från 32 000 PLN till 90 000 PLN

  Nivå 3

  Subventionsbeloppet varierar från 50 000 PLN till 120 000 PLN

  Subventionsbeloppet i varje nivå beror på effektiviteten hos det nya värmesystemet.

  Krav för nivå 1

  • Den sökande är ägare/delägare av ett bostadshus
  • Den sökande har ett separat mark- och hypoteksregister
  • Den sökandes årsinkomst överstiger inte 135 000 PLN

  Krav för nivå 2

  • Den sökande är ägare/delägare av ett bostadshus
  • Den sökande har ett separat mark- och hypoteksregister
  • Den genomsnittliga månadsinkomsten per medlem i hushållet överstiger inte PLN 1 894 i ett flerpersonshushåll och PLN 2 651 i ett enpersonshushåll

  Krav för nivå 3

  • Den sökande är ägare/delägare av ett bostadshus
  • Den sökande har ett separat mark- och hypoteksregister
  • Den genomsnittliga månadsinkomsten per medlem i hushållet överstiger inte PLN 1 090 i ett flerpersonshushåll och PLN 1 526 i ett enpersonshushåll

  Ansökan

  Moje Ciepło prioriterat program

  Vad ingår i programmet?

  Detta program samfinansierar investeringar som omfattar inköp och installation av nya värmepumpar (luft och mark) som används för uppvärmning eller uppvärmning och varmvatten i nya enfamiljshus.

  Subventionen omfattar inköp och installation av:

  • Markvärmepumpar (mark/vatten, vatten/vatten värmepumpar) med tillbehör
  • Luft/luftvärmepump med tillbehör
  • Luft/vatten värmepump med tillbehör
  • Ackumulerings-/buffertank
  • Tappvarmvattentank med tillbehör.

  Bidragsbelopp:

  Typ av värmebidrag:

  Bergvärmepump

  - Maximal procentuell andel av stödberättigande kostnader (%): 30
  - Procentuell andel i stödberättigande kostnader för personer som har ett stort familjekort (%): 45
  - Maximalt belopp (PLN): 21 000

  Typ av värmebidrag:

  Luft (Luft till luft värmepump)


  - Maximal procentuell andel av stödberättigande kostnader (%): 30
  - Procentuell andel av stödberättigande kostnader för personer som har ett stort familjekort (%): 45
  - Maximalt belopp (PLN): 7 000

  Typ av värmebidrag:

  Luft (Luft till vatten värmepump)


  - Maximal procentuell andel av stödberättigande kostnader (%): 30
  - Procentuell andel av stödberättigande kostnader för personer som har ett stort familjekort (%): 45
  - Maximalt belopp (PLN): 7 000

  Krav

  Den sökande måste vara

  • En enskild person, inte ett företag
  • Ägare eller delägare i ett nytt enfamiljshus
  • Anges i bygglovet eller anmälan om byggandet av ett enfamiljshus
  • Anges som köpare/mottagare på faktura eller motsvarande redovisningshandling

  Anmälan

  Ansökningar accepteras löpande från den 29 april 2022 till den 31 december 2026 eller tills den särskilda poolen av medel är uttömd. Du hittar information om hur du ansöker och vad du ska inkludera i din ansökan på webbplatsen för det prioriterade programmet Moje Ciepło.