Doorgaan naar inhoud

Privacybeleid

Klimatime Group AB waardeert uw persoonlijke privacy

Klimatime Group AB ("wij", "ons", "onze") doet er alles aan om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens worden verwerkt met een hoog beschermingsniveau en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. In dit privacybeleid wordt beschreven hoe wij persoonsgegevens over u als klant of bezoeker van onze website verwerken. Als u vragen heeft over onze privacybescherming, kunt u altijd contact met ons opnemen. Onze contactgegevens vindt u hieronder onder het kopje ‘Contactgegevens’.

Gegevensbeheerder Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens en zorgen ervoor dat uw gegevens correct en veilig worden behandeld in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Onze verwerking van uw persoonsgegevens De onderstaande tabel laat zien waar wij uw persoonsgegevens vandaan halen, welke persoonsgegevens wij verwerken, de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt, de wettelijke basis waarop wij de verwerking baseren en hoe lang wij uw persoonsgegevens verwerken. . U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens met ons te delen. Als u er echter voor kiest om geen persoonlijke gegevens met ons te delen, kunnen wij geen producten aan u verkopen of leveren, geen klantenservice bieden, u marketing sturen of anderszins met u communiceren om onze diensten te verlenen.

Informatie over onze klanten

Gegevensbron

Categorieën persoonlijke gegevens

Doel van de verwerking

Legale basis

Van u of uit het bevolkingsregister (op uw verzoek)

Naam, e-mailadres, adres, telefoonnummer, persoonlijk of coördinatienummer

Uw aankoop administreren, bijvoorbeeld identificatie en leeftijdscontrole, de bestelling in ontvangst nemen en het product bezorgen

Vervulling van contract

Van jou

Naam, e-mailadres en andere persoonlijke gegevens die u wilt delen met onze klantenservicemedewerkers

Klantenservice bieden met betrekking tot aankopen en klachten

Vervulling van contract

Van jou

Naam, e-mailadres en andere persoonlijke gegevens die u wilt delen met onze klantenservicemedewerkers

Zorg voor klantenservice

De verwerking is noodzakelijk voor ons legitieme belang om u op verzoek klantenservice te bieden (renteafweging)

Van jou

Naam, e-mailadres, mobiel telefoonnummer, technische gegevens, bijvoorbeeld IP-adres, unieke apparaat-ID, browser, andere gegevens uit cookies of soortgelijke trackingtechnologie, online gedrag, bijvoorbeeld welke producten u heeft gekocht

Analyseer uw online gedrag, pas deze aan en stuur marketing naar u toe

De verwerking is noodzakelijk voor ons legitieme belang bij het op de markt brengen van onze producten en diensten (renteafweging)

Van jou

Naam, e-mailadres, informatie over uw aankoop en gebruik van het product

Retouren administreren

Vervulling van contract

Van jou

Naam, e-mailadres, informatie over uw aankopen

Voldoe aan de toepasselijke wetgeving, bijvoorbeeld de wetgeving inzake klachten, boekhouding, belastingen en productveiligheid

De verwerking is noodzakelijk om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen

Van jou

Naam, e-mailadres, informatie over uw aankopen

Waarborg onze juridische belangen, bijvoorbeeld bij wanbetaling

De verwerking is noodzakelijk voor ons legitieme belang bij het vrijwaren van onze juridische belangen, bijvoorbeeld om betaald te krijgen (renteafweging)

Gegevens over bezoekers van onze websites

Gegevensbron

Categorieën persoonlijke gegevens

Doel van de verwerking

Legale basis

Via cookies op onze websites

Technische gegevens, bijvoorbeeld IP-adres, unieke apparaat-ID, browser, andere gegevens van cookies of soortgelijke trackingtechnologie, online gedrag, bijvoorbeeld welke producten u op onze website hebt gekocht of bekeken

Analyseer uw online gedrag, pas deze aan en stuur marketing naar u toe

Toestemming

Via cookies op onze website

Technische gegevens, bijvoorbeeld IP-adres, unieke apparaat-ID, browser, andere gegevens uit cookies of soortgelijke trackingtechnologie

Zorg ervoor dat onze website werkt

De verwerking is noodzakelijk voor ons legitieme belang om ervoor te zorgen dat onze website werkt zoals gepland (renteafweging)

Via cookies op onze website

Technische gegevens, bijvoorbeeld IP-adres, unieke apparaat-ID, browser, andere gegevens uit cookies of soortgelijke trackingtechnologie

Onze website ontwikkelen, bijvoorbeeld op basis van hoe de website wordt gebruikt

Toestemming

Profilering We kunnen informatie over u verzamelen uit verschillende bronnen om conclusies te trekken over uw interesses en onlinegedrag. Dit heet profilering. Door middel van profilering kunnen wij een klantprofiel aanmaken dat informatie bevat over wat u bij ons heeft gekocht en in welke producten u op onze websites interesse heeft getoond. Het doel van onze profilering is ervoor te zorgen dat de marketing die u ontvangt, bijvoorbeeld gepersonaliseerde aanbiedingen of gerichte advertenties, relevant is.

Onze kanalen op sociale media We verwerken persoonlijke gegevens waartoe we toegang krijgen via onze kanalen op sociale mediaplatforms om onszelf en onze producten op de markt te brengen en om te communiceren met bestaande klanten, potentiële klanten en partners. De verwerking is noodzakelijk voor ons legitieme belang bij het op de markt brengen van onszelf en onze producten en het communiceren met bestaande klanten, potentiële klanten en partners (renteafweging). Persoonsgegevens worden verwerkt zolang als nodig is om de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens te verwezenlijken. Voor informatie over de verwerking van persoonsgegevens door het platform in verband met uw bezoek aan onze kanalen op sociale media, verwijzen wij u naar het privacybeleid van het betreffende platform.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens? Wij maken persoonsgegevens aan niemand (derden) bekend, behalve in situaties die nodig zijn om aan een wettelijke verplichting te voldoen of om de doeleinden te verwezenlijken waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken.

Onderstaande tabel geeft situaties weer waarin uw persoonsgegevens met derden kunnen worden gedeeld.

Derde partij

Doel van delen

Leveranciers en partners

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met diverse leveranciers en/of partners als deze leveranciers of partners uw persoonsgegevens nodig hebben om hun opdrachten voor ons te vervullen, bijvoorbeeld vervoerders.

Autoriteiten

Persoonlijke gegevens kunnen worden overgedragen aan autoriteiten wanneer dit nodig is om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.

Beschikbaarheid

Als we van plan zijn ons bedrijf geheel of gedeeltelijk over te dragen, kunnen persoonsgegevens worden gedeeld met een potentiële koper.

Uw rechten Hieronder vindt u een samenvatting van de rechten die u als geregistreerd persoon heeft onder de AVG.

Recht om uw toestemming in te trekken Wanneer de verwerking van uw persoonlijke gegevens gebaseerd is op uw toestemming als wettelijke basis, heeft u het recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken door contact met ons op te nemen via de contactgegevens onderaan dit privacybeleid.

Recht op informatie U heeft het recht om te weten of wij persoonsgegevens over u verwerken en, zo ja, om hiervan een kopie te ontvangen, samen met informatie over de doeleinden van de verwerking, categorieën van verwerkte persoonsgegevens, categorieën van ontvangers van persoonsgegevens, bewaartijd, uw rechten met betrekking tot de verwerking, het bestaan ​​van geautomatiseerde besluitvorming (inclusief profilering), informatie over beveiligingsmechanismen die worden toegepast bij eventuele overdracht van uw persoonsgegevens naar landen buiten de EU/EER, en, indien de gegevens niet zijn verkregen van u, waar de gegevens vandaan komen.

Recht op rectificatie Als de persoonsgegevens die wij over u verwerken onjuist, onvolledig of verouderd zijn, heeft u het recht om ons te vragen deze zonder onnodige vertraging te corrigeren of aan te vullen.

Recht op verwijdering Vaak heeft u het recht om te verzoeken dat wij uw persoonsgegevens zonder onnodige vertraging verwijderen. Dit is het geval wanneer (i) de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt, (ii) u uw toestemming intrekt en er geen andere wettelijke grondslag bestaat.