Hoppa till innehåll

Storlek på hemmet

Att välja rätt luft/vatten-värmepump för ditt hus storlek

När det är dags att välja en luft/vatten-värmepump för ditt hem är det viktigt att förstå förhållandet mellan storleken på ditt hus och storleken på värmepumpen. En optimalt dimensionerad värmepump kommer inte bara att se till att ditt hem förblir varmt och mysigt utan också att dina energiräkningar förblir hanterbara.

Förståelse för värmepumpens storlek

Värmepumpens storlek är inte en storlek som passar alla situationer. Den bestäms av flera faktorer, inklusive storleken på ditt hem, isoleringskvalitet, fönstertyp, byggnadsår och om du har golvvärme eller andra effektiva värmedistributionssystem.

Storleken på en värmepump anges vanligtvis i kilowatt (kW) och refererar till dess värmeproduktionskapacitet. Målet är att matcha denna kapacitet med ditt hems värmeförlust, vilket är den mängd värme som ditt hem förlorar under en viss tidsperiod. Denna matchning säkerställer att ditt hem kan värmas upp effektivt även under de kallaste månaderna.

Beräkna dina behov

För att börja beräkna dina behov bör du ta hänsyn till de genomsnittliga energikraven för bostäder i Centraleuropa, som kan fungera som en baslinje. Även om de specifika siffrorna kan variera kan ett välisolerat hus behöva cirka 50 till 70 kWh värme per kvadratmeter och år för uppvärmning och varmvatten.

För ett hus på 150 kvadratmeter innebär detta ett totalt årligt värmebehov på cirka 7 500 till 10 500 kWh. För att omvandla detta till ett dagligt behov dividerar du med 365 dagar, vilket ger ett intervall på cirka 20,5 till 30 kWh per dag.

Överväganden om varmvatten

För ett hem med fyra personer måste varmvattenbehovet läggas till i beräkningen. Vanligtvis använder varje person ca 50 liter varmvatten per dag. En värmepumps effektivitet, känd som säsongskoefficienten för prestanda (SCOP), spelar en roll här. För luft/vatten-värmepumpar är en SCOP på ca 3,5 en rimlig uppskattning för Centraleuropa.

Exempel på artikelscenarier

Låt oss nu titta på två specifika scenarier för ett 150 kvadratmeter stort hus i Centraleuropa, där det ena är ett äldre, renoverat hus med naturlig ventilation och det andra ett nybyggt hus.

Scenario 1: Renoverat äldre hus

 • Antag högre värmeförluster på grund av äldre konstruktion, cirka 70 kWh/m²/år.
 • Årligt värmebehov: 150 m² × 70 kWh/m²/år = 10 500 kWh/år.
 • Dagligt värmebehov: 10 500 kWh / 365 dagar ≈ 28,8 kWh/dag.
 • För varmvatten: 4 personer × 50 liter × 365 dagar vid en verkningsgrad på SCOP 3,5.
 • Totalt årsbehov inklusive varmvatten: ca 12 775 kWh/år.
 • Rekommenderad värmepumpsstorlek med buffert: 7 kW till 8 kW.

Scenario 2: Nybyggt hus

 • Lägre värmeförlust, ca 50 kWh/m²/år, tack vare bättre isolering och modern konstruktion.
 • Årligt värmebehov: 150 m² × 50 kWh/m²/år = 7 500 kWh/år.
 • Dagligt värmebehov: 7 500 kWh / 365 dagar ≈ 20,5 kWh/dag.
 • För varmvatten: Liknande beräkningar som ovan.
 • Totalt årsbehov inklusive varmvatten: ca 10 275 kWh/år.
 • Rekommenderad värmepumpsstorlek med buffert: 5 kW till 6 kW.

Förenklad beräkning för läsare

För att förenkla för våra läsare kommer här en snabbguide att följa:

 1. Beräkna ditt hems värmebehov: Multiplicera bostadens storlek i kvadratmeter med det genomsnittliga kWh-behovet per kvadratmeter och år (50-70 kWh för Centraleuropa).
 2. Lägg till varmvattenbehov: Uppskatta varmvattenanvändningen för din familj och lägg till detta till ditt årliga värmebehov.
 3. Tillämpa en SCOP: Dividera det totala årsbehovet med SCOP för att få fram den effektiva energin som behövs från värmepumpen.
 4. Bestäm storlek med en buffert: Välj en värmepumpsstorlek som uppfyller ditt dagliga behov plus en buffert för kallare dagar.

Genom att följa dessa steg kan du säkerställa att den värmepump du väljer varken är för liten, vilket skulle leda till otillräcklig uppvärmning och högre kostnader på grund av att enheten överbelastas, eller för stor, vilket skulle leda till onödig energiförbrukning och slitage på systemet.

Allt du behöver för att värma upp ditt hem